Medzinárodné projekty

Projekt IDIAL - Interkultúrny dialóg a regionalizované učebnice

Číslo projektu: 135442 - LLP - 1 - 2007 - 1 - DE - KA2MP
Názov programu: Program K2 - Sprache
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Európska komisia LLP
Koordinátor: Univerzita Göttingen
Projektový manažér za Slovensko: PhDr. Emília Nemcová, CSc.

Riešitelia za Katedru germanistiky:  doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc, mim. prof.
PhDr. Daniela Drinková
PhDr. Viera Miklošíková
PhDr. Ján Demčišák, PhD.

Administratívna výpomoc:  Mgr. Alexandra Gažicová
Obdobie riešenia projektu: 2008 - 2009
Dátum ukončenia riešenia projektu: 30.12.2009
Homepage projektu Idial: http://idial-projekt.de/


Zameranie projektu

Učenie sa cudzích jazykov má v rozšírenej Európe mimoriadny význam. Pre posilnenie interkultúrneho dialógu a medzinárodnej konkurencieschopnosti Európy sa v rámci projektu IDIAL (Interkultúrny DIALóg) vyvíjajú inovatívne, interkultúrne a regionálne adaptované učebné materiály pre celoživotné vzdelávanie na školách a vysokých školách, ako aj pre ďalšie odborné vzdelávanie na Slovensku, v Bulharsku, Poľsku a Nemecku. Tieto učebné materiály porovnávajú východiskovú a cieľovú kultúru vo všetkých jazykovo pragmatických a kultúrnych rovinách a tým podporujú hlbšie vzájomné chápanie sa kultúr.

Podrobnejšie informácie o obsahovej náplni a projektových partneroch z Poľska, Bulharska a Nemecka získate na internetovej stránke stránke projektu.


Výsledky projektu

Pracovné listy Interkulturelles Dossier: DaF in der Slowakei pre úroveň B1 Európskeho referenčného rámca Učebnica Deutsch im interkulturellen Dialog pre úroveň B2 Európskeho referenčného rámca

Projekt SprichWORT

Číslo projektu: 143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Európska komisia
LLP Koordinátor: Filozofická fakulta Univerzity Maribor
Riešitelia za Katedru germanistiky: prof. Peter Ďurčo, CSc., Dr. phil. PaedDr. Darina Víteková
Obdobie riešenia projektu: 2008 - 2010

Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Kontakt
  • Katedra germanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete